De problemen met water

Welke problemen met water zijn er?

 

 

 

Hoogteverschil

 

Tussen Marickenland en de Vinkeveense plassen is ongeveer vier meter hoogteverschil. Hierdoor kunnen boten en kano’s niet van de ene naar de andere plas.

 

Door het hoogteverschil ontstaat er ook kwel. Dit is een groot probleem.

 

 

 

Kwel

 

Als er water onder druk uit de grond komt, dan spreekt men van kwel. Meestal onstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

 

Kwelwater vormt bronnen. In  modern ontwaterde gebieden wordt kwelwater opgevangen in sloten voordat het aan de oppervlakte komt.

 

 

 

Slechte waterkwaliteit

 

Door veel kwel in Marickenland is de waterkwaliteit erg slecht. Kwelwater is voedselarm en erg kalkrijk. Veel dieren en planten kunnen niet leven in kwelwater.

 

 

 

Wateroverlast

 

In de gehele omgeving van Marickenland zijn veel problemen met wateroverlast. Daarom wordt er in het westen van Marickenland een grote waterberging gemaakt.

 

 

 

Hoogteverschil

 

 

Wat doen we met het hoogteverschil?

 

 

 

Sluizen/botenlift

 

Om met boten van Marickenland naar de Vinkeveense plassen te komen kunnen er sluizen of een botenlift worden gebouwd. Deze oplossingen zijn zeer prijzig en zullen waarschijnlijk ook niet in het budget voor het project Marickenland passen.

 

 

 

Overstapplaats voor kano’s

 

Een goedkope oplossing voor het hoogteverschil is een overstapplaats voor kano’s. Op deze manier kun je met kano’s wel van Marickenland naar de Vinkeveense plassen, maar niet met grote boten.

 

 

 

Geen oplossing

 

We kunnen ook kiezen voor geen oplossing van het probleem met het hoogteverschil. Zo hoeft de gemeente niet veel geld uit te geven, maar heb je geen verbinding tussen Marickenland en de Vinkeveense plassen.

 

 

 

 

 

 

 

Waterkwaliteit/Kwel

Hoe verbeteren we de waterkwaliteit?

 

 

 

Waterpeil verhogen

 

Door het waterpeil in heel Marickenland te verhogen met een paar centimeter vermindert het kwel gehalte, en zal de waterkwaliteit iets beter worden.

 

 

 

Met waterzuiveringsinstallaties

 

Door helofytenfilters of defosfateringsinstallaties te plaatsen, verdwijnen afvalstoffen en fosfaat uit het water. Zo kunnen er meer planten en dieren in het water leven.

 

 

 

Met planten

 

Door het kwelwater langzaam door velden met riet, lisdodde en biezen te laten stromen, wordt het water al voor een groot deel gezuiverd door planten en bacteriën.

 

 

 

 

 

Wateroverlast

 

 

Wat doen we aan het wateroverlast?

 

 

 

Gemaal

 

Om al het water dat Marickenland binnenkomt weg te pompen is een groot gemaal nodig. Dit gemaal is er, maar dit gemaal draait maar op 1/3 van zijn capaciteit. Als dit gemaal harder moet gaan pompen, zullen de dijken in de buurt van het gemaal versterkt moeten worden om te zorgen dat ze door de waterkracht niet zullen breken. 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie problemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zijn de problemen met water het grootst?

 

 

 

In het oosten van Marickenland is veel kwel.

 

 

 

In de gehele omgeving van Marickenland zijn veel problemen met wateroverlast. Daarom wordt er in het westen van Marickenland een grote waterberging gemaakt.

 

 

 

In het gehele gebied is de waterkwaliteit erg slecht. Er zit weinig voedsel in het water en veel kalk en ijzer. Voor veel planten en dieren is die onleefbaar.

 

 

 

 

 

Kosten

 

 

Hoe doen we dit alles zo goedkoop mogelijk?

 

 

 

Geen sluizen of botenlift

 

Om alle plannen zo goedkoop mogelijk uit te voeren is het verstandig om geen sluizen of een botenlift aan te leggen. Dit zijn namelijk dingen die heel erg veel geld kosten.

 

 

 

De natuur haar gang laten gaan

 

Om geld te besparen kunnen we bepaalde waterzuiverende planten in het gebied plaatsen. We kunnen heel veel van deze planten plaatsen, maar we kunnen er ook weinig plaatsen en ze zelf laten vermenigvuldigen. Zo hou je geld over voor andere dingen doordat er geen dure zuiveringsinstallaties geplaatst hoeven worden en laat je de natuur zelf het probleem oplossen. Een nadeel hiervan is dat het veel tijd kost.